ViewPLUS Raporlama

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ViewPLUS Reporting and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español

Raporlama aracı veri tabanına kaydedilmiş olan trend verisinin, alarmların ve olayların gösterim ve analizini sağlar.

Raporlama 3 temel kayıt tipi üzerinde yapılır.

reporter1.png


Etiket Logları

Etiket logları, etiketin loglama konfigürasyonuna bağlı olarak kaydedilmiş olan verilerdir. Be veriyi lokasyona, zamana ve diğer parametrelere göre filtreleyerek değişik formatlarda çıktılar oluşturulabilir.


Loglanacak Etiketlerin Seçimi

Log seçim ekranında bir istasyonun altındaki etiketleri gruplanmış olarak ya da tamamı seçilebilir. İstasyonun altındaki etiketler seçeneği kullanılırsa, tüm istasyonların bulunduğu bir liste gösterilir.

reporter2.png

İstasyon altındaki etiketler, istasyon ismine tıklayarak listelenebilir

reporter3.png


Tüm etiketler üzerinden seçim yapmak için “Tüm Etiketler” seçeneği seçilir.

reporter4.png

Etket listesi üzerinde de etiket özelliklerine göre farklı şekillerde filtrelemeler yapılabilir. Sol panelde bulunan listeden raporlanmak istenen etiketler çift tıklanarak seçilir. Seçilmiş olan etiketler sağ taraftaki panelde gösterilir. Sağ panelden belirli bir etiketi silmek için etiket seçilerek klavye üzerindeki “Delete” tuşuna basılır.Tüm etiketleri silmek için “Listeyi Temizle” seçilir.


Etiket Loglarının Gösterimi

Raporlama sayfası ilk açıldığında, seçilmiş olan etiketlerin belirli bir zaman aralığı için değerleri grafiksel olarak gösterilir. “Tablo Görünümü” seçilere verinin tablo üzerinde gösterimi ve dışa aktarılması mümkündür. Gösterilen verinin zaman aralığı ve türü ile ilgili farklı seçimler yapılabilir

reporter5.png
reporter6.png


Zaman Aralığı Seçimi

Gösterilecek olan verinin zaman aralığı 3 farklı şekilde seçilebilir.

A)2 tarih arasında: 2 tarih arasındaki zaman aralığı seçilir
B)En son … içinde: Burada saat, gün hafta gibi seçimler yapılarak, içinde bulunulan andan geriye doğru zaman hesaplanır.
C)Zaman/Tarih de: Tam olarak bir tarih seçilebileceği gibi, içinde bulunulan andan ileri veya geriye doğru da bir zaman aralığı seçilebilir. Mesela “Bu Gün – 5”, “5 gün önce”ki verinin seçimi manasına gelecektir. Tarih seçimi yapılır ve zaman birim olarak “Ay” seçilirse, o tarihin içinde olduğu ay, zaman aralığı olarak seçilir.


Veri tipi Seçimi

Gösterilecek olan verinin tipi, verinin kendi değeri olabileceği gibi, istatistiksel değeri de olabilir.

A)Tüm Veri: Veri tabanına loglandığı şekliyle gösterilir, loglanmış olan gerçek değerdir
B)İstatistikler: Verinin seçilen zamanlar için hesaplanan ortalama, toplam, maksimum, minimum, değişim ve medyan değerlerini gösterir. Örnek olarak, bir günlük zaman aralığı içindeki saatlik maksimumlar seçilmiş ise; zaman aralığı saatlik dilimlere bölünerek 24 adet noktadan oluşan bir çıktı oluşturulur.
reporter7.png


Grafiklerin Kullanımı

Açıklamaları göster/gizle butonu: Çizdirilen etiketin adı ve çizgi rengini grafiğin sağ üst köşesinde gösteren açıklamaları gizler ya da gösterir Yeni Bir Grafik Ekle: Önceki zaman periyotlarıyla ana grafikteki veriyi karşılaştırabileceğiniz yeni bir grafik nesnesi ekler. Eklenen grafik belirlenen zaman aralığına göre ana grafikle senkron olarak gösterilir.

reporter8.png

Grafik üzerinde belirlenen aralıkta seçili etikete ait veri mevcutsa bu veri bir nokra ile gösterilir. Gösterilen noktalar farklı şekillerde birbirine bağlanabilir. Grafiğin altında her bir etikete ait grafik çizdirme özellikleri menüsü bulunur. Bu menü üzerinden şu işlemler yapılabilir

A)Grafiği göster/gizle: Etikete ait çizginin bu buton ile gösterilip gizlenebilir
B)Doldu/boşalt: Etikete ait çizginin altı integral olarak doldurulur. Bu sayede diğer etiketlerle kıyaslama daha kolay olabilir.
C)Noktaları Birleştir: Etikete verilerinin gösterildiği noktalar farklı şekillerde birleştirilebilir.
reporter9.png


Grafiği Kaydetme

Seçilmiş olan parametrelere göre oluşan grafik “png” formatında bir resim dosyasına kaydedilebilir. Bunun için sol panelde bulunan “Grafiği Kaydet“ butonunu kullanılır


Veriyi Dışa Aktarma

Seçilmiş olan parametrelere göre oluşan veri çeşitli formatlarda dışa aktarılabilir. Bunun için öncelikle tablo görünümü butonuna basılarak veri tablo haline getirilir. Tablo görünümü ekranının üst kısmında yer alan “html, xml, xslx, csv” butonları kullanılarak tablodaki veri bu formatlardan birine çevrilerek saklanır.


Filtre Oluştırma

Veriyi oluşturmak için seçilmiş olan parametreler kaydedilerek, daha sonra ihtiyaç duyulduğunda aynı filtre tekrar çalıştırılabilir. Bunun için oluşturulan parametrelerin en azından bir kez uygulamış olması gerekir(Uygula Butonu). Bu işlemden sonra “Bu filtreyi Kaydet” seçilerek, filtreye bir isim verilir. Kaydedilmiş olan filtre ekranın sağ tarafında bulunan kaydedilmiş filtreler menüsünden tekrar çalıştırılabilir. Bu menüdeki filtreler fare ile sağ tıklanarak kopyalandığında filtrenin içeriği panoya kopyalanır. Kopyalanan bu içerik, SCADA tasarlama ekranında nesnelere link olarak atanabilir. Bu sayede SCADA da ilgili nesneye tıklandığında raporlama ekranı açılarak önceden tanımlanmış olan filtre çalıştırılır.

Raporlama Komutu Oluşturma

Oluşturulan filtreler, raporlayıcı komut satırı üzerinden çağrılarak istenilen formatta rapor çıktısı oluşturmak mümkündür. Bunun için raporlama uygulamasına gerekli komut satırı parametrelerini vermek yeterlidir. Bu özellik kullanılarak, Windows işletim sisteminin "Görev Zamanlayıcısı" üzerinden belli zaman aralıklarında otomatik raporlar oluşturulabilir.

ScadaReporter.exe -database modpollread -user postgres -password laqhd -server localhost -port 5432 -query twohours -format csv -output "C:\Users\yg\Documents\Reports\Son2Saat" 
 -database     Proje veritabanının adı(proje ile aynı isimdedir)
-user       Veritabanı kullanıcı adı
-password     Veritabanı kullanıcı şifresi
-server      Veritabanı ip adresi
-port       Veritabanı bağlantı portu
-tnsname      Oracle veritabanları için tns adı
-format      Rapor çıktı Formatı. Olası değerler html,csv,xlsx,xml dir
-query       Raporlayıcıda kaydedilmiş olan filtrenin adı. Bu parametre raporlama komutu için gereklidir. Verilmezse bir rapor üretimez; 
-output      Çıktının oluşturulacağı doayanın yolu ve adı