ViewPLUS Editor

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ViewPLUS Editor and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español

SCADA projeleri ViewPLUS Editör programı ile oluşturulur. “Bileşen Yöneticisi” kullanılarak yeni görsel bileşenler oluşturulabilir. Kullanıcı ve grup erişim hakları da “Kullanıcı Yöneticisi” aracılığıyla değiştirilir.


Arayüz

Editörün sol tarafında bulunan paneller kullanılarak proje dosyaları ve bileşenler kontrol edilir. Ve yine bu panellerin en altında bulunan arama kutusu aracılığıyla proje dosyalarında filtreleme ve arama yapılabilir. Panellerin en altında sol tarafta bulunan buton tüm panelleri göstermeyi ve gizlemeyi sağlar.

editorPane1.jpg


En sol tarafta ise editörün temel arayüzleri arasında gezinmeyi sağlayan navigasyon butonları mevcuttur. Bu butonları kullanarak arayüz editörü, etiket/kanal editörü ve proje konfigurasyon araçları arasında geçiş yapabilirsiniz. Navigasyon butonlarının en altında proje seçici bulunur. Editör üzerinde aynı anda birden fazla proje açıksa, bu buton kullanılarak projeler arası geçiş yapılabilir.

editorPane2.jpg

Yeni Proje Oluşturma

Yeni proje oluşturmak için:

 • Dosya>Yeni Dosya ya da Proje > Mikrodev SCA Projesi seçilir.
 newfile.jpg
 • Proje ismi ve nereye kaydedeceği seçilir.
 newfileselectfolder.jpg
 • Veritabanı kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra "Bağlantıyı Test Et" butonuna basılarak şifre doğrulaması yapılır.(Eğer PostgreSQL veritabanı, sisteminizde kurulu değilse " PgSQL ‘i indir" bağlantısına tıklayarak ilgili versiyonu indirip kurmanız gerekir)
 newfile_database.jpg
 • Ekran rengi, varsayılan sayfa boyutu gibi görsel parametreler ayarlanır.
 newfilesettings.jpg
 • Eğer SVN versiyon kontrol aracı kullanacaksanız, gerekli ayarlamalar yapılır.
 newfilevercontrol.jpg
 • "Finish" butonuna basılarak yeni proje oluşturulmuş olur. Yeni oluşturduğunuz proje 2 adet dosyadan oluşur. Bunlardan ilki proje yapılandırma parametrelerinin saklandığı “scapro” uzantılı dosyadır. Bu dosya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanıza genelde ihtiyaç yoktur. Otomatik oluşturulan diğer dosya ise “intro.sca” ismindeki dosyadır. SCADA sisteminde kullanacağınız ana ekranı bu sayfa üzerinde tasarlayabilirsiniz.
 projectspanel.png

Etiket ve Kanal Editörü

Kanal ve etiketler, SCADA yazılımının sahadaki cihazlar üzerindeki veriye ulaşabilmesini sağlayan özel tanımlardır. Kanallar, sahadaki cihaz ile haberleşmeyi sağlayacak olan protokol tanımlarını ve bu protokole ait özel ayarları içerir. Etiketler ise bağlantı kurulmuş olan cihaz üzerindeki yazmaçlara ait adres tanımlarından oluşur.


Kanallar

Sahadaki bir cihaz ile bağlantı tanımlarını içeren kanallar oluşturulabileceği gibi, aynı zamanda makro veya veritabanı sorgusu gibi sanal bağlantıların da tanımlandığı özel kanallar oluşturulabilir.

Yeni bir kanal oluşturmak için “Etiket Kanal Editörü” sekmesi açılarak, herhangi bir kanal üzerine sağ fare butonuna basılır ve açılan menüden “Yeni Kanal” seçilir.

Açılan diyalogda yeni kanalla ilgili gerekli ayarlamalar yapılabilir.


MODBUS TCP PROTOKOLÜ

Sahadaki cihazlarla TCP üzerinden modbus protokolü kullanarak haberleşmek için yeni bir Modbus Kanalı oluşturmalısınız.

Yeni kanal oluşturma diyaloğunda “Protokol Tipi” olarak “Modbus TCP” seçin.


Kanal Parametreleri

 • Sunucu Adresi  : Bağlanmak istediğiniz cihazın IP adresi
 • Sunucu Portu  : Cihazın modbus bağlantı port bilgis
 • Yanıt Zaman Aşımı  : Herbir modbus sorgusundan sonra Modbus Slave cihazın yanıt vermesi için beklenecek milisaniye cinsinden süredir. Bu süre içerisinde slave cihazdan yanıt gelmezse yeni bir sorgu gönderilir.
 • Bağlantı Zaman Aşımı  : Cihaza bağlanma talebi gönderildikten sonra yeni bir bağlantı denemesi yapılacağı ana kadar beklenecek olan milisaniye cinsinden süredir. Tipik olarak GPRS veya 3G şebekelerinde bu süre TCP ye göre biraz daha uzun olabilir.
 • Çerçeve Zaman Aşımı  : Modbus sorgusuna yanıt geldikten sonra bir sonraki sorgunun yapılması için beklenecek milisaniye cinsinden süredir.

Modbus konfigürasyonu ile ilgili detaylı bilgi için şuraya bakınız.

Etiket Parametreleri

 • Fonksiyon Kodu  : Bağlanmak istediğiniz cihazın IP adresi
 • Cihaz Adresi  : Modbus protokolü cihaz adresi
 • Değişken Adresi  : Modbus değişken adresi
 • Değişken Boyutu  : Tanımlanan adresteki değişkenin boyutu
 • Değişken Tipi  : Tanımlanan adresteki değişkenin tipi

IEC 104 PROTOKOLÜ

Sahadaki cihazlarla TCP üzerinden IEC 104 protokolü kullanarak haberleşmek için yeni bir IEC 104 Kanalı oluşturmalısınız.

Kanal Parametreleri

 • W  : ACK(onay mesajı) gönderme sıklığı(W adet paketten sonra ACK gönderilir)
 • K  : Maksimum izin verilen ACK alınmamış paket sayısı
 • T1  : ASDU paketi için ACK zamanaşımı süresi
 • T2  : Bu süre sonunda hala yeni data gönderilmeyecekse ACK gönderilir
 • T3  : Test frame için zamanaşımı süresi
 • General Interrogation : GI mesajı gönderme sıklığı
 • Clock Synchronisation : CS mesajı gönderme sıklığı
 • Timezone GMT : Sunucu bilgisayarın timezone bildgisi

Etiket Parametreleri

 • Object Type  : ...
 • InfoObjectAddress : ...

SNMP PROTOKOLÜ

SNMP cihazlara bağlanmak için kullanılan kanal tipidir. Bu kanal tipinin çalışabilmesi için sisteminizde NetSnmp kütüphanesi kurulu olmalıdır. NetSnmp kütüphanesini buradan indirebilirsiniz


Kanal Parametreleri

Sunucu Adresi: Bağlanmak istediğiniz cihazın IP adresi

Read Comunity: Cihaz bilgilerine ulaşmak için kullanılacak olan "Read Community" bilgisidir.


Etiket Parametreleri

MAKRO KANALI

Sanal etiketler oluşturmak ve scriptlerle bu etiketleri değiştirmek için oluşturulacak kanaldır.

Kanal Parametreleri

Çerçeve Zaman Aşımı: Makronun çalıştırılma sıklığını ifade eden milisaniye cinsinden süredir.

Etiket Parametreleri

= VERİTABANI KANALI

SCADA nın kendi veritabanından özel sorgular yapmak için kullanılan kanal tipidir Parametreler

Yanıt Zaman Aşımı: Veritabanı sorgusunun çalıştırılma sıklığını ifade eden milisaniye cinsinden süredir.

GLOBAL VERİTABANI KANALI

Farklı veritabanlarına bağlanarak özel sorgular oluşturmak ve bu sorgu sonuçlarını proje etiketlerine aktarmak için kullanılan kanal tipidir.

Parametreler

Yanıt Zaman Aşımı: Veritabanı sorgusunun çalıştırılma sıklığını ifade eden milisaniye cinsinden süredir.


Etiket Ayarları

 • Sorgu  : Veritabanında çalıştırılacak olan sorgu ifadesidir. Bu etiket sorgudan dönen ilk satırın alınmasını sağlar. Bu ilk satır için dönen değerler sırasıyla :{${32}, ${33} , ${34}, ${35},....}: formatı içinde tanımlanan etiketlere yazılır.

Örnek bir "Sorgu" ifadesi:

WITH
t1 AS (
 SELECT data_value from logs.tag_log l where tag_id=19 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC limit 1 ),
t2 AS (
 SELECT data_value from logs.tag_log l where tag_id=20 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC limit 1),
t3 AS (
 SELECT data_value from logs.tag_log l where tag_id=29 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC limit 1),
t4 AS (
 SELECT data_value from logs.tag_log l where tag_id=26 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC limit 1)
 
SELECT t1.data_value data1, t2.data_value data2, t3.data_value data3, t4.data_value data4
 FROM t1, t2 ,t3,t4;
:{${32}, ${33} , ${34}, ${35}}:

Yukarıdaki postgresql veritabanı sorgusunda 19, 20, 29 ve 26 idsine sahip etiketlerin veritabanına kaydedilmiş en son değerleri alınarak, sırasıyla 32, 33, 34, 35 idlerine sahip etiketlere yazılmıştır.


PLC ve SCADA Projelerini İlişkilendirme

Geliştirmiş olduğunuz proje büyüdükçe SCADA' da tanımlamış olduğunuz kanalların ait olduğu PLC projeleri ile ilişkilendirilmesi hataları önleme adına önem kazanmaktadır. Bunu sağlamak için kanal menüsünün sağ üst köşesinde bulunan PLC proje yolunu belirleyebilirsiniz.

plc_project_matching.png

Etiketler

"Etiket" sahadan okunan veya sistem tarafından sanal olarak oluşturulan nokta verilerini ifade eder. Etiketler kanalların altında tanımlanır ve içinde bulundukları kanal tipine göre farklı özelliklere sahip olabilirler.

 tagProperties.png

Sistemde oluşturulan tüm etiketlerin değiştirilebilen ortak özellikleri mevcuttur. Bu özellikler şunlardır:


Etiket

Kullanımda: Etiket "Kullanımda" olarak işaretlenmezse SCADA sunucu tarafından yok sayılır. Sistemde sadece tanımı bulunur. Etiket Adı: Her etiketin benzersiz bir adı olmalıdır. Etiketi kısaca tanımlayacak anlaşılır kelimeler ve format kullanılmalıdır


Erişim Hakları

Okuma: Kullanıcıların etiket değerlerini görebilmeleri için sahip olmaları gereken haklardır. Burada ayarlanan haklara sahip olmayan kullanıcılar bu etiket değerini göremezler. Yazma: Kullanıcıların etiket değerlerini değiştirebilmeleri için sahip olmaları gereken haklardır. Burada ayarlanan haklara sahip olmayan kullanıcılar bu etiket değerini değiştiremezler.


Değişken

Değişken Tipi: Etiketin matematiksel tipidir.


Loglama

Veritabanına Logla: Bu seçenek aktif edilmezse etiket değeri sistemde loglanmaz ve geçmişe yönelik değerleri görülemez. Ayrıca grafik üzerinde geçmiş değerler de izlenemez.

Değişimde Logla: Loglama etiket değeri değiştiği durumda yapılır. Değişimin türü "Yüzde" ya da "Seviye" değişimi türünden olabilir.

Yüzde Değişim: Değişim türü olarak "Yüzde Değişim" seçilmişse; etiket mevcut değerinin belirtilen yüzde değeri kadar değişirse loglama yapılır. Değer "0" seçilirse her türlü değişim loglanır.

Seviye Değişimi : Değişim türü olarak "Seviye Değişimi" seçilmişse; etiket değeri belirtilen değer kadar değişmişse loglama yapılır. Değer "0" seçilirse her türlü değişim loglanır..

Periyodik Olarak Logla : Bu seçenek aktif edilmişse belirtilen zaman petiotlarında etiket sürekli olarak loglanır.

Not: Loglanacak etiketler ve loglama türü, saklanacak veri boyutunun gereksiz artışına engel olmak için dikkatle seçilmelidir. Örnek olarak;

 • Geriye dönük değerlerine ihtiyaç duymayacağınız etiketler kesinlikle loglanmamalıdır.
 • Analog değişkenler için seviye veya yüzde değişim seçilmişse, veri değişim paternine uygun bir yüzde ya da seviye seçilmelidir.
 • Dijital değerler için peryodik loglama yerine değişimde loglama yapılmalıdır.

Veri Loglama Filtresi

Veri loglama filtresini kullanarak sahadan toplanan ölçüm değerlerini seçtiğiniz filtreye göre loglanmasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede sahadan gelmesi muhtemel hatalı verileri elemiş olursunuz

 • Sadece maksimum değerde azalırken logla

Bu filtre sadece girilen maksimum değerin altındaki azalan verilerin loglanmasını sağlar. Örnek olarak; eğer maksimum değer 1000 olarak girilmişse:

188,
225 ,(loglanır)
1500,(loglanmaz)
350 ,(loglanır)
400 (loglanır)

Bu örnekte '1500' değeri önceki değerden 1275 daha fazla olduğu için maksimum değer olan 1000 i geçmiştir. Dolaysıyla loglanmasına izin verilme

 • Sadece maksimum değerde artarken logla

Bu filtre sadece girilen maksimum değerin altındaki artan verilerin loglanmasını sağlar.

 • Sadece değer aralıkta ise logla

Bu filtre sadece sahadan okunan değer, girilen aralıkta ise loglanmasını sağlar.

 • Sadece değer aralık dışında ise logla

Bu filtre sadece sahadan okunan değer, girilen aralık dışında ise loglanmasını sağlar.

Alarmlar

Alarmlar

Sayfa Özellikleri Paneli

 pageProperties.png

Sayfaya ait temel ayarlar bu panel üzerinden ayarlanır

 • Sayfa Adı: Sekme olarak ayarlanan sayfalar için istemci ekranında sol panelde sayfa için görünmesini istediğiniz adı ifade eder.
 • SayfaID  : Her sayfa için sistem tarafından atanmış tekil ID dir.
 • SayfaSırası  : Sekme olarak ayarlanan sayfalar için istemci ekranında sol panelde sayfanın görüneceği sırayı belirler..
 • SayfaTipi  : Üç farklı sayfa tipi mevcuttur. "Sekme" tipi sayfalar istemcide tam ekran olarak görünür. Aynı zamanda soldak navigasyon panelinde bu sayfaya erişim sağlayan bir buton oluşturulur. "Bağlı Sayfa" tipi için "Sekme" den farklı olarak navigasyon panelinde bir buton yoktur. "Dialog" tipi sayfalar bir aksiyon sanucu açılacak popuplar olarak konfigüre edilen sayfalardır.
 • Başlangıçta Ölçekle : İstemci ekranında sayfa ilk açıldığında ölçeklemenin nasıl yapılacağını ayarlar.
 • ÖzelSayfaBoyutu  : Proje ayarlarında varsayılan olarak ayarlanmış olan sayfa boyutu yerine farklı bir boyut kullanılacaksa bu seçenek işaretlenir.
 • SayfaGenişliği  : Özel sayfa boyutu için genişlik
 • SayfaYüksekliği  : Özel sayfa boyutu için yükseklik
 • ArkaplanResmi : Tüm nesnelerin arkasında olacak şekilde ayarlanacak ve sayfayı kaplayacak bir resim seçilebilir
 • KayarYazıEkle  : Sayfanın en altında bilgilendirme aaçlı mesajlar göstermeyi sağlayan bir kayar yazı ekler.
 • ErişimHakları  : Sayfaya erişimi kısıtlamak için, farklı erişim hakları tanımlanabilir. Bu haklara sahip olmayan kullanıcılar için sayfa gösterilmez.se rights, the page is not displayed.

Katmanlar Paneli

Katmanlar paneli üzerinde yeni katman oluşturabilir veya silebilirsiniz. Oluşturduğunuz katmanlar üzerinde bileşenler oluşturarak, sayfa üzerinde hiyerarşik bir düzen kurabilirsiniz. Katmanları gizleyip/göstererek karmaşık tasarımları daha kolay biraraya getirebilirsiniz. Katmanların sağladığı bir diğer fayda da farklı ölçek(zoom) seviyelerinde katmanların görünürlüğünün değiştirilebilmesidir.


Katmanları Gizle/Göster

Eklemiş olduğunuz katmanları, fare sağ tuş menüsü üzerinde bulunan "Katmanı Gizle/Göster" seçeneğini kullanarak gizleyip/gösterebilirsiniz.

 layer_properties1.png

Katmandaki Bileşenlerin Sıralamasını Değiştirme

Eklemiş olduğunuz katmanların sıralamalarını, fare sağ tuş menüsü üzerinde bulunan "Katman Bileşenlerini Öne Getir" ya da "Katman Bileşenlerini Arkaya At" seçeneklerini kullanarak değiştirebilirsiniz.


Katmanları Ölçek Seviyesine Göre Gizleme/Gösterme

Ekranın ölçek seviyesine göre sayfada tanımlanmış olan katmanları gizleyip gösterebilirsiniz. Bu sayede ölçek seviyesi arttığında daha detay bilgi içeren bileşenleri gösterebilirken, ölçek seviyesi arttığında az sayıda bileşeni göstererek tasarımdaki karmaşıklığı azaltıp, kullanımı kolaylaştırabilirsiniz. Bunun için öncelikle "Katmanlar Paneli" nde "Katman Özellikleri" ni seçin

Açılan dialogda ölçek seviyesi parametrelerini gösteren iki alan mevcuttur.

 layer_properties2.png

Katman burada girilecek olan iki ölçek değeri arasında görünür olacaktır. Değerlerden birini "-1" olarak tanımlarsanız katman bu yönde ölçekten bağımsız olarak sürekli görünür olacaktır. Örnek olarak "300" ve "-1" değerleri düşünüldüğünde, bu şu manaya gelecektir: "Ölçek '3' değerinden daha büyükse katmanı görünür yap"

Ölçek '3' den küçük:

 Zoomedout.png

Ölçek '3' den yüksek:

Zoomedin.png

Resimde de görüldüğü gibi ölçek değeri '3' ün üstüne çıktığında, butonların bulunduğu katman görünür hale gelmiştir.

Nesne Özellikleri Paneli

Sayfaya eklenen SCADA nesnelerini ayarlamanızı sağlayan bir paneldir

objectProperties.png

Nesne Özellikleri Paneli

 • Nesne Adı : Nesnenin ayırtedilmesini kolaylaştırak bir isimdir.
 • ObjeTipi : Nesnenin bileşen tipini ifade eder.
 • Geometri : Nesnenin ekran üzerindeki konumu, buyutu ve rotayonu ile ilgili parametrelerdir.Sayfanın en sol üst noktası (0,0) noktası kabul edilerek konumlandırılır. Aşağı ve sağa doğru konum değeri artar.
 • Sabitler : Nesnenin görünümü ile ilgili bazı ayarları bulundurur.
Yazı X Ofseti : Nesne üzerine yazdırılacak yazının konumuna, nesnenin sol üst köşesine göre bir yatay ofset eklemek için kullanılır.
Yazı Y Ofseti : Nesne üzerine yazdırılacak yazının konumuna, nesnenin sol üst köşesine göre bir dikey ofset eklemek için kullanılır.
Yazı İçeriği : "Özellik Etiketleri" nde tanımlanmış olan "Yazı Etiketi" nin değerinin gösterilme şeklinin ayarlandığı alandır. Buraya girilmiş olan "formatlanmış" metin, bileşen üzerine yazdırılır. Girilecek metin "printf metin formatı"nda olmalıdır. Formatlama için aşağıdaki örnekler kullanılabilir:

Tamsayılar    : %d    =>"1977"
Öne boşluk ekleme: %10d   =>"    1977"
Öne sıfır ekleme : %010d  =>"0000001977"
Float sayılar  : %4.2f  =>"3.14"

Yazı Stil Sayfası : Gösterilecek olan "Yazı İçeriği" için stilsayfası tanımlayarak, yazı fontu, boyutu ve rengi gibi görünüm ayarlarıyapılabilir Burada bazı örnekler bulunabilir. Metin Genişliği :Bileşen üzerinde gösterilecek olan metnin maksimum genişlik değeridir.

* Olaylar: Kullanıcı etkileşimi ile ilgili ayarları bulundurur.

Olay Tipi : Olayın hangi durumda tetikleneceğini belirleyen parametredir.

FareTuşunaBasıldı: Sol fare tuşuna basılma olayı
FareTuşuBırakıldı: Sol fare tuşu bırakılma olayı
TuşBasıldı: Klavye tuşu basma olayı
    
Olay Aksiyonu : "Olay Tipi" tetiklendiğinde çalıştırılacak olan fonksiyon seçilir.

ATA     : "Hedef Olay Etiketi" nin değerini "1" yapar.
TEMİZLE   : "Hedef Olay Etiketi" nin değerini "0" yapar.
DEĞİŞTİR  : "Hedef Olay Etiketi" nin değerini "1" ise "0", "0" ise "1" yapar.
DEĞERİYÜKLE : Bu fonksiyon seçilirse, kullanıcılar istemci yazılımda bu bileşene fare ile sağ tıklayarak “Hedef OlayEtiketi” nin değerini değiştirebilecekleri bir diyalog sayfası çıkar.
SONRAKİSAYFA
ÖNCEKİSAYFA
SAYFAYAGİT : "Sayfaya Git" de seçilmiş olan sayfa ekranda açılır.
BAĞLANTIYAGİT : "webbağlantısı" da tanımlı bağlantı çalıştırılr
    
Hedef Olay Etiketi : "Olay Aksiyonu" nun hedefi olan etiketi tanımlar

Sayfaya Git : "Sayfaya Git" aksiyonu için sayfa seçimi

Etiketler Paneli

Bu panelden seçilen etiketlerden okunan değerler, karşısındaki parametreyi sahadan okunan değerlere göre devamlı olarak günceller.

Aynı zamanda burada tanımlanan etiketler makrolarda da kullanılabilir. Her etiket için öntanımlı "i, o, s, w" değerleri vardır. (i1,i2.. o1,o2.. gibi). Etiketlerin öntanımlı değişken isimlerini fare ile üzerine gelerek görebilirsiniz.

 componentprop2.png

Özellik Etiketleri

 • Resim Index Etiketi: Bileşenin anlık olarak gösterilecek resim indeksini gösterir. Hangi indekste hangi resmin bulunacağı "Bileşen Yöneticisi" nden değiştirilebilir veya "Diğer Sekmesi"nde "resimler" in altında görülebilir.
 • Yazı Etiketi :Burada seçilen etiketin değeri, "Yazı İçeriği" nde belirlenen formata göre bileşen üzerinde gösterilir.
 • X Konumu : Bileşenin ekrandaki yatay pozisyon koordinatı bu parametreden alınır. Sayfanın sol üst köşesi (0,0) koordinatıdır. Sağa doğru gidildikçe X değeri artar.
 • Y Konumu : Bileşenin ekrandaki dikey pozisyon koordinatı bu parametreden alınır. Sayfanın sol üst köşesi (0,0) koordinatıdır. Aşağı doğru gidildikçe Y değeri artar.
 • Genişlik : Bileşenin genişlik değeri bu etiketten okunur.
 • Yükseklik : Bileşenin yükseklik değeri bu etiketten okunur.
 • Döndürme Açısı : Bileşenin X ekseni le yaptığı rotasyon açısıdır. Derece cinsinden değer alır.
 • Metin rengi : Bileşen üzerinde gösterilecek olan metnin rengi bu parametreden alınır.*
 • Maske rengi : Bileşen üzerinde uygulanacak olan maskenin rengi bu parametreden alınır.*

*#112233 şeklinde tanımlanan RGB renk değerinin "112233" şeklindeki hex değerinin, tamsayı karşılığı şeklinde değer alınır .Örnek hex renk değerlerini buradan görebilirsiniz. Seçtiğiniz renk değerini tamsayıya çevirmek için buraya bakabilirsiniz.

 • Maske Saydamlığı: Gösterilecek olan maskenin saydamlık değeri için 0-255 arası bir değer bu etiketten alınır.
 • Özel Etiketler: Burada seçeceğiniz 7 adet etiket makrolarda kullanılabilir.

Diğer Ayarlar Paneli

[[Dosya:Tr componentprop3.png|küçükresim|orta|Component Parameters - Other]]

 • Limitler: Kullanıcıların istemci yazılımı üzerinden “Hedef Olay Etiketi” değerini değiştirebilecekleri maksimum ve minimum değerler buradaki parametreler kullanılarak ayarlanır.
 • İpucu: Kullanıcıların istemci yazılımında fareyi bileşen üzerine getirdiklerinde gösterilecek içeriği ayarlar.
 • Makro: Bileşen için yazılacak makra scripti bu kutuya yazılır. Makrolar hakkında ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız.
 • Webbağlantısı: Eğer bu alanda bir web safyası linki tanımlanırsa, bileşene fare ile sağ tıklayarak açılan menuden, ilgili sayfaya ulaşılabilecek bir menu girdisi oluşturulur.
 • Resimler: Bu bileşen içerisinde tanımlı resimler ve indeks numaraları bu alanda gösterilir.

E-posta Sunucu Ayarları

Kullanıcı yöneticisinden e-posta gönderimi aktif olarak işaretlenmiş kullanıcılara, alarm durumlarında e-posta gönderimi yapılabilir. Bunun için sunucuda e-posta konfigurasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bunun yanında kullanılacak olan smtp sunucusunun"az güvenli uygulama erişimi"ne açık olması gerekir. E-posta sunucu ayarlarının yapılabileceği "ServerEngine.ini" konfigurasyon dosyası şu klasördedir:

C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Mikrodev\ ScadaServer\<project adı>\ServerEngine.ini 

Bu dosyada [SMTP] seçeneğinin altında şu değişkenler doğru şekilde ayarlanmalıdır:

[SMTP]
SMTP_user =<email username>
SMTP_pwd=<e-mail password>
SMTP_host=<smtp server address>
SMTP_port=<smtp server port>
SMTP_mailDelay=<alarm durumundan sonra e-postanın gönderilmesi için beklenecek süre (saniye olarak)>

Yaptığınız ayarları test etmek için şu linkteki programcığı kullanabilirsiniz

SCADA Görsel Bileşenleri

Mikrodev SCADA , izlenen verilerin görselleştirilmesi için farklı tiplerde bileşenler sunar. Bunlar; temel bileşenler, zamanlayıcı, grafik, veri tabanı sorgu ve metin bileşenleridir.

SCADA Bileşenleri


Temel Bileşenler

Temel bileşenler Editörün solundaki panelde "SCADA Bileşenleri" bölmesi içinde bulunmaktadır.

“Bileşen Yöneticisi” kullanılarak buradaki bileşenlere kullanıcının tanımlamış olduğu farklı nesneler de eklenebilir. Mevcut sayfaya bileşen eklemek için paneldeki bileşenlerden birine sol fare tuşu ile bastıktan sonra, sahnede istenen pozisyona sol fare tuşu ile tekrar basılır ve bileşen eklenmiş olur.

 componentresize.png


Boyutlandırma

Eklenen bileşenin boyutlarını değiştirmek için bileşenin sağ alt köşesindeki üçgen ikonunu fare ile hareket ettirebilirsiniz. Bileşene ait gelişmiş özellikleri değiştirmek için “Bileşen Özellikleri Paneli” kullanılır.

Zamanlayıcı Bileşeni

Mikrodiagram yazılımda PLC projesine eklemiş olduğunuz “Zamanlayıcı Blokları” nın kontrolünü “Zamanlayıcı” bileşeni üzerinden yapabilirsiniz. Etiket/Kanal Editöründe tanımlamış olduğunuz “Zamanlayıcı Etiketleri” ni zamanlayıcı bileşenine ekleyerek, istemci üzerinden kullanıcıların zamanlama ayarlarını değiştirebilmeleri sağlanır.

 componentscheduler.png

Grafik Bileşeni

Grafik bileşeni kullanılarak, istediğiniz etikete ait verileri grafiksel olarak izleyebilirsiniz. Grafik nesnesi grafikleri çizgi ya da çubuk grafiği şeklinde gösterir. Grafik ayarları penceresinde grafiğin görünümü, davranışı ve gösterilecek etiketlere ait parametreler ayarlanabilir.

Çubuk grafikte eklenen etiketlerin yalnızca son değerleri gösterilirken, çizgi gragfikte geçmiş loglar grafik üzerinde gösterilebilir.

 componentgraphics.png
 • Chart View Type: Sets how the chart will work.

Chart Component : Graphical representation of the added component.   Link to Chart : The added component only acts as a button. A separate window chart display is shown when pressed.

 • Chart Type: Selective type for chart type

Line Grid : The trend data of the defined labels are drawn with different colors on the same chart . With new data read from the field, the chart is updated once in a second.   Bar Chart: Defined tags are displayed in bar chart format. The chart is updated once in seconds.

Veritabanı Sorgu Bileşeni

Bu bileşen veritabanından bazı özel sorguların alınarak istemci üzerinde gösterilmesini sağlar. Veritabanı sorgu ayarları penceresinde, sorgulanacak etiket, sorgu tipi, aralığı, güncelleme sıklığı ve bileşenin göeünümüyle ilgili parametreler ayarlanabilir.

Veritabanı Sorgu Bileşeni


Metin Bileşeni

Metin bileşeni, farklı font, renk ve biçimde yazıları ekranda göstermek için kullanılır. Metin bileşeni üzerinde herhangi bir dinamik içerik gösterilmez. Sabit metinler için kullanılır. Metnin format ayarlarını araç çubuğundaki "Format" sekmesinden değiştirebilirsiniz.

 componenttext.png

Tablo Bileşeni

Tablo bileşeni üzerinde verileri tabular bir formda gösterebilirsiniz. Tablo menüsü üzerinden tabloya yeni kolon/satır ekleyip çıkartabilirsiniz.

 tableComponent.png


Etiket Değerini Tabloda Gösterme

Tablo içerisine dinamik içerik eklemek için '$' operatörü ve 'süslü parantez' kullanmalısınız( ${....} ):

 ${Tag_ID}

Örnek olarak sisteminizde bulunan '1234' etiket ID sine sahip bir etiketin değerini tablo üzerinde göstermek için '${1234}' şeklinde tabloya yazmalısınız.

Depo Seviyesi ${1234} dir

ifadesi şu şekilde tabloda gösterilecektir:

<code>Depo seviyesi 78 dir

Tablo Hücresi İçinde Aritmetik İşlem Yapma

Tablo hücrelerinin içerisine yazacağınız değerleri aritmetik işlemlerden de geçirebilirsiniz. Bunun için '#' operatörü ve 'süslü parantez' kullanmalısınız ( #{....} ). Aşağıdaki örneklerde aritmetik işlemleri nasıl yapabileceğinizi görebilirsiniz:

#{25*2+7}  => 57
#{${1234}*2+5}  => 161 (1234 nolu etiketin değeri 78 varsayarsak)

Makro Kılavuzu

Mikrosacada farklı tiplerde makrolar desteklemektedir. Bu makroların bir kısmı sunucu tarafında çalışırken, bir kısmı ise istemci tarafında çalışabilmektedir.

Etiket/Kanal Editöründe tanımladığımız “makro etiketleri” sunucu tarafında çalışır. Ve sanal bir etiket işlevini görürür. Bu makrolar belirlenen periodlarla sunucuda sürekli olarak çalışırlar.

Editör üzerinde ise her bir nesne için ayrı makrolar yazmak mümkündür. Bu makrolar ise o nesneye ait gösterim ve davranışları etkiler ve sadece ilgili nesneyi kullanıcı izlerken çalıştırılırlar.


Sunucu Makro Etiketleri

Makrolar bir seferde iki işlem elemanı alabilir ve satır satır yazılırlar.

Örnek:

[ v0 = $1234 * 2]

Makro içerisine eklenebilecek operandlar şunlardır:

200 farklı değişken(vo, v1, …., v199)

Etiket değerleri (“$1234” formatında)

Sabit değerler (“234,12” gibi sabit ondalık değerler eklenebilir)

[ v0 = $1234 * 2]

v0 : “ = ” in solundaki elemana işlemin sonucu yazılır

* :İşlem tipi olarak “+ , - , * , / , % , & , |, ^ , > , < , e ,b , k , n , ?“ gibi operatörler kullanılabilir. Burada:

e: eşitlik kontrolü. Operandlar birbirine eşitse sonuç “1” döner, değilse “0” döner.

n: eşit değil kontrolü. Operandlar birbirine eşit değilse sonuç “1” döner, değilse “0” döner.

b: büyüktür kontrolü. İlk operand ikinciden büyükse sonuç “1” döner, değilse “0” döner.

k: küçüktür kontrolü. İlk operand ikinciden küçük ise sonuç “1” döner, değilse “0” döner.

?: Bu özel bir operanddır.

[ v0 = 1234 ? 0] : 1234 nolu etiketin “RX Count” değerini döndürür (Okuma sayaç değeri)

v0 = 1234 ? 1]  : 1234 nolu etiketin “Read Time” değerini döndürür (Sahadan en son veri okunan zaman)

v0 = 1234 ? 2]  : 1234 nolu etiketin bulunduğu cihaz ile haberleşme olup olmadığını kontrol eder

1234 nolu etiketin içerisinde geçerli bir değer olup olmadığını kontrol eder.(Genelde SCADA sunucu ilk başladığında etiket içerisine geçerli bir değer yazılması gecikebilir ya da cihazla bağlantı kurulamazsa etikete geçerli bir değer hiçbir zaman yazılmayabilir)

Dikkat: Burada etiket id (örnekteki 1234) başında “$” olmadan sabit bir değer olarak makroya girilmelidir

Koşul kontrolü:

Aşağıdaki örnekte “v0” değişkeninin 1’e eşit olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer “v0” 1’ e eşitse makro bir alt satırdaki komutu işler.(v1 değerini 555 yapar) Eğer 1’e eşit değilse “IF” satırının ikinci parametresi( “2” ) kadar satır aşağı inilir. Bu örnekte “v0” 1’e eşit değilse makro 2 satır aşağı inecek , yani dönüş değeri ([E] ) satırına gidecek ve bitirilecektir.

IF , v0 , 2]

v1 = 555]

E ]

Diğer bir koşul kontrol operandı “NI” (NOT IF) dir. Bu da “IF” in tam tersi olarak 0’a eşitlik kontrolü yapar.

Aşağıdaki örnekte “v0” değişkeninin 0’a eşit olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer “v0” 0’ a eşitse makro bir alt satırdaki komutu işler.(v1 değerini 555 yapar) Eğer 0’a eşit değilse “NI” satırının ikinci parametresi( “2” ) kadar satır aşağı inilir. Bu örnekte “v0” 0’a eşit değilse makro 2 satır aşağı inecek , yani dönüş değeri ([E] ) satırına gidecek ve bitirilecektir.

NI , v0 , 2]

v1 = 555]

E ]

Makroların doğru çalışabilmesi için mutlaka dönüş ([E] return) eklenmelidir


İstemci Makroları

İstemci Makrosu:Bu makro “sunucu makro” ları ile aynı formatta yazılır. Ancak bu makrolar içinde sadece o nesnede tanımlı etiketler kullanılabilir. Nesnelerin etiket sekmesinde tanımlanan etiketler şu şekilde kullanılır:

Her etiket için öntanımlı "i, o, s, w" değerleri vardır.

i (in) : Etiketin sahadan okunan ham değeri

o (out):Etiketin makro işlemlerinden geçirildikten sonra ekranda gösterilmek istenen değer

s (set):Etiket için kullanıcı tarafından set edilmek istenen değer

w(write): Kullanıcının set etmek istediği değerin makro işlemlerinden geçirildikten sonra sahadaki cihaza yazılmak istenen değer

i ---Makro---->o , s---Makro---->w
Herhangi bir makro işlemi yoksa i o'ya eşittir, s w'ya eşittir. 

Tooltip Makrosu:

${ID} : Etiketin anlık değerini döndürür. ID, etiketin sistemde tanımlı olana etiket id sidir.

Örnek:


Basınç değeri ${4004} bar : Basınç değeri 5 bar

#{…..}: Parantezin içinde yazılan aritmetik işlemi gerçekleştirir.

"Geçen zaman #{ ${1150} / 3600 } saat veya #{ ${1150} / 60 } dakikadır : Geçen zaman 5 saat veya 300 dakikadır : "