ViewPLUS

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ViewPLUS and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español

ViewPLUS Yazılım Kümesi

Mikrodev ViewPLUS SCADA aşağıdaki yazılım bileşenlerinden oluşmaktadır:

ViewPLUS Editor
ViewPLUS User Manager
ViewPLUS Component Manager
ViewPLUS Server
ViewPLUS Client
ViewPLUS Reporting
ViewPLUS WebAPI
ViewPLUS Data Manager
ViewPLUS Smart Bill
ViewPLUS Application Notes
ViewPLUS Appendix

İndirmeler:

ViewPlus Setup windows_x86
ViewPlUS Client windows_x86

Uygulama Notları:

ViewPLUS Application Notes

Başlangıç

SCADA Nedir?

SCADA terimi İngilizce "Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin ilk harflerinin okunması ile oluşturulan bir kısaltmadır. Kapsamlı ve bütünleşmiş bir veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi olan SCADA ile bir tesise veya işletmeye ait tüm elektronik birimlerin otomatik kontrolü, gözetlenmesi ve sonuçların raporlanması sağlanabilir. Temel olarak SCADA yazılımından izleme, kontrol, veri toplama, verilerin kaydı ve saklanması işlevlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. SCADA sistemleri endüstriyel proseslerde, imalat, üretim, enerji üretimi, imalat ve rafinerilerde sürekli, kesintili, tekrarlayan ya da ayrık modlarda çalışabilir. Altyapı işlemleri, kamu veya özel sektörlerde su arıtma ve terfi merkezlerinde, atık su arıtma, petrol ve gaz boru hatları, elektrik iletim ve dağıtım, rüzgâr jeneratörleri, sivil savunma siren sistemleri ve büyük iletişim sistemlerini içerebilir. Tesis binaları, havaalanları, gemiler ve uzay istasyonları da dahil olmak üzere kamu ve özel tesisleri kapsayabilir. Isıtma ve havalandırma sistemlerinde (HVAC) erişim ve enerji tüketimini kontrol ve izleme gerekebilir. SCADA sağladığı maksimum fayda, güvenlik ve kolaylık bakımından endüstri tesislerinin en büyük ihtiyaçlarından olmaya devam edecektir.
Mikrodev ViewPLUS SCADA

ViewPLUS, Mikrodev tarafından geliştirilen SCADA uygulamasıdır. ViewPLUS geliştirilirken stabilite, kullanım kolaylığı ve görsellik prensipleri ön planda tutulmuştur. ViewPLUS ile sahada bulunan her türlü otomasyon biriminin görsel olarak takip, kontrol ve değerlendirilmesi sağlanabilir.


ViewPLUS’ nın sahip olduğu bazı özellikleri şöyle özetleyebiliriz:

Geniş Görsel Kütüphane

 • Geniş görsel kütüphanesinin yanında, kullanıcıların da kendi SCADA bileşenlerini kolaylıkla hazırlamasına imkan verir.

Paralel Yedekli Çalışma(Redundant Working Mode)

 • Sahadan veriler her iki SCADA sisteminde okunur ve işlenir.
 • Veri kaybı yaşanmaz
 • Haberleşme durum testleri (saha cihazları veya yedek SCADA)

Server/Client Mimari

 • Çoklu çalışma istasyon desteği
 • Çalışma istasyonlarına yetki seviyesi atama

Lisansa Bağlı Etiket Kapasitesi

 • Sınırsız lisans imkanı (Sistem belleği ile sınırlıdır.)
 • Etiket sayısı kadar alarm etiketi tanımlayabilme
 • Etiket sayısı kadar trend tanımlayabilme

İşletim Sistemi Desteği

 • Windows 7/8/10
 • Windows Server 2008/2012/2016
 • Linux (Debian)
 • MacOSX

Güvenlik

 • Etiketlere ve sayfalara 128 farklı erişim yetkisi tanılama
 • Kullanıcılara 128 farklı grup üyeliği atayabilme
 • İşletim sistemi ile entegre güvenlik
 • Haberleşmede katman 7 protokollerinin TLS/SSL versiyonları
 • Yetkilendirme mekanizmasında düz metin şifreler yerine salt eklenmiş SHA256 özetler kullanır

Veri Aktarım

 • SQL uyumlu dışa ve içe veri aktarım imkanı

Alarm

 • Tanımlanmış tüm etiketler için alarm tanımlama imkanı
 • Alarmlar 256 farklı kritiklik seviyesi tanımlayabilme
 • Aktive alarmları ve alarm geçmişini izleme imkanı
 • Tarih ve önem sırasına göre alarm izleme imkanı
 • Alarm listesinden çıktı alma imkanı: Excel,printer,pdf

Veri Kayıt Trend İzleme

 • Tanımlanmış tüm etiketler için log kayıt imkanı
 • Trend tanımlanmış etiketler grafiksel gösterim
 • Trend tanımlanmış etiket verilerinin excel, pdf veya printer çıktısı

Haberleşme

 • Mikrodev PLC,REMOTE IO ve Gateway ürünleri ile mükemmel bağlantı
 • Endüstri standardı çok sayıda protokolle uyum: MODBUS TCP, MODBUS RTU,DNP3,SNMP, IEC-* ,BACNET

Veri Tabanı Desteği

 • PgSQL
 • ORACLE
 • SQLite

Mimari

Mikrodev SCADA sunucusu intranet ya da internet üzerinden saha cihazlarına bağlanarak bu cihazların gerçek zamanlı izleme ve kontrolünü sağlar. Topladığı verileri etiket, olay ve alarm veri tabanına kaydeder. Aynı zamanda hazırlanmış olan SCADA projesini kullanarak internet üzerinden sunucuya bağlanan kullanıcıların sahadaki cihazları izlemesini ve kontrol etmesini sağlar. ViewPLUS ile tasarlanan ağ ve donanım topolojisine göre çok farklı kombinasyonlar oluşturulabilmekle beraber, temel olarak aşağıdaki şekilde gösterilen mimari kullanılabilir.

architecture.jpg