Translations:ViewPLUS Server/40/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

E-posta Sunucu Ayarları[edit source]

E-posta, kullanıcı yöneticisinden "e-posta gönderme seçeneği" etkin olarak işaretlendiğinde alarm verildiğinde kullanıcıya gönderilebilir. Bunun için, e-posta yapılandırma ayarları sunucuda yapılmalıdır. Ayrıca kullanılacak smtp sunucusu "daha az güvenli uygulama erişimi" yapmasına izin vermelidir. E-posta sunucusu yapılandırma ayarlarının saklandığı "ServerEngine.ini" dosyasını aşağıdaki klasörde bulabilirsiniz:   <nowiki> C:\Users\<kullanıcı adı>\AppData\Roaming\Mikrodev\ScadaServer\<proje adı>\ServerEngine.ini</ nowiki> Bu dosyada, aşağıdaki değişkenlerin [SMTP] altında doğru şekilde ayarlanması gerekir: