Translations:ViewPLUS Server/4/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

SCADA sunucu ilk kez başlatıldığında, kullanıcı tarafından veritabanı bağlantı bilgilerinin girilmesi istenebilir. Sunucu farklı klasördeki bir projeyi de ağaşıdaki komut satırı parametrelerini kullarak açabilir.