Translations:ViewPLUS Server/36/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Zamanlama ayarlarını yapın. Bu örnekte her 10 dakikada 1 kez çalışacak şekilde seçiyoruz.