Translations:ViewPLUS Server/32/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Proje dosyalarının daha önce anlatıldığı gibi SVN versiyon kontrol sunucusu üzerinde bulunduğunu varsayarak otomatik senkronizasyonu şu şekilde sağlayabilirsiniz

  • SVN senkronizasyonunu tetikleyecek bir batch script oluşturuyoruz. Bu örnekte dosyanın adı updateSvn.bat . Dosyanın içeriğini kendi sisteminizdeki dosya yollarına göre değiştirerek şu şekilde oluşturun:
CD D:\MIKRODEV\Projects\DepoProject
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\svn.exe" update

Oluşturduğumuz bu script her çalıştığında proje klasörünü SVN sunucudaki ile eşitleyecektir.

  • Sonraki adımda bu scriptin belirli aralıklarla çalıtırlması konfigürasyonu yapılacak. Bunun için Windows'a ait "Görev Zamanlayıcı(Schedule Tasks)" aracı kullanacağız.

Sırasıyla aşağıdaki adımları izleyerek, senkronlama prosedürünün her 10 dakikada bir çalışması sağlanacak. Bu zaman aralığını istediğiniz şekilde konfigüre edebilirsiniz.