Translations:ViewPLUS Server/23/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
[Login]> ServerAdr: Veritabanı adresi

[Login]> DbName: Veritabanı adı

[Login]> DbUserName: Veritabanı kullanıcı adı

[Login]> DbPassword: Veritabanı şifresi

[Connection] > Port: Varsayılan sunucu portu 560 dır. Farklı bir port bu parametre değiştirilerek seçilebilir.

[Logging] > IsLogging: Veri loglama aktif/pasif yapılabilir(true/false)

[Logging] > IsLoggingDısconnections: Bağlantı kopmalarının loglanıp loglanmayacağı seçilebilir

[REDUNDANCY]> ServerMode: Yedekli çalışma modunu belirler. Bu değer PRIMARY ya da BACKUP olabilir. Bu mod backup olarak ayarlandığında, sunucu PRIMARY sunucu ile haberleşerek redundant bir yaı oluştururlar.
 
[REDUNDANCY]> PrimaryIP: BACKUP moddaki sunucunun bağlanacağı PRIMARY sunucu IP adresi bu alana yazılır.

[REDUNDANCY]> PrimaryPORT: BACKUP moddaki sunucunun bağlanacağı PRIMARY sunucunun port numarasıbu alana yazılır.

[REDUNDANCY]> Timeout: PRIMARY sunucunun ne kadar sürelik bir devredışı kalma durumunda BACKUP sunucunun aktif olacağını belirleyen saniye cinsinden değerdir.