Translations:ViewPLUS Server/22/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

ServerEngine.ini:

Windows sistemlerde şu klasör içinde bulunur:  
C:\Users\<kullanıcı adı>\AppData\Mikrodev\ScadaServer\<proje adı>