Translations:ViewPLUS Server/19/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Gelişmiş Ayarlar[edit source]

log_server.txt:

Windows sistemlerde şu klasör içinde bulunur:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mikrodev\ScadaServer\<proje adı>

Sunucuya ait detaylı logların bulunduğu dosyadır

It is the file where the detailed server logs are found

log_serverstarter.txt :