Translations:ViewPLUS Server/18/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Geliştirilen SCADA projesini farklı bir bilgisayarda ViewPLUS kurmadan da çalıştırabilirsiniz. Bunun için "Araçlar" menüsünden "Sunucu Dosyalarını Oluştur" u seçerek, proje ve sunucunun çalışması için gerek dosyaları bir klasör içerisinde toplayabilirsiniz. Bu klasörü taşıyarak, projenizi farklı sunucu makineleri üzerinde çalıştırmanız mümkündür.