Translations:ViewPLUS Reporting/9/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Tüm etiketler üzerinden seçim yapmak için “Tüm Etiketler” seçeneği seçilir.