Translations:ViewPLUS Reporting/5/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Log seçim ekranında bir istasyonun altındaki etiketleri gruplanmış olarak ya da tamamı seçilebilir. İstasyonun altındaki etiketler seçeneği kullanılırsa, tüm istasyonların bulunduğu bir liste gösterilir.