Translations:ViewPLUS Reporting/33/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Oluşturulan filtreler, raporlayıcı komut satırı üzerinden çağrılarak istenilen formatta rapor çıktısı oluşturmak mümkündür. Bunun için raporlama uygulamasına gerekli komut satırı parametrelerini vermek yeterlidir. Bu özellik kullanılarak, Windows işletim sisteminin "Görev Zamanlayıcısı" üzerinden belli zaman aralıklarında otomatik raporlar oluşturulabilir.

ScadaReporter.exe -database modpollread -user postgres -password laqhd -server localhost -port 5432 -query twohours -format csv -output "C:\Users\yg\Documents\Reports\Son2Saat"