Translations:ViewPLUS Reporting/31/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Veriyi oluşturmak için seçilmiş olan parametreler kaydedilerek, daha sonra ihtiyaç duyulduğunda aynı filtre tekrar çalıştırılabilir. Bunun için oluşturulan parametrelerin en azından bir kez uygulamış olması gerekir(Uygula Butonu). Bu işlemden sonra “Bu filtreyi Kaydet” seçilerek, filtreye bir isim verilir. Kaydedilmiş olan filtre ekranın sağ tarafında bulunan kaydedilmiş filtreler menüsünden tekrar çalıştırılabilir. Bu menüdeki filtreler fare ile sağ tıklanarak kopyalandığında filtrenin içeriği panoya kopyalanır. Kopyalanan bu içerik, SCADA tasarlama ekranında nesnelere link olarak atanabilir. Bu sayede SCADA da ilgili nesneye tıklandığında raporlama ekranı açılarak önceden tanımlanmış olan filtre çalıştırılır.