Translations:ViewPLUS Reporting/3/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Etiket Logları[edit source]

Etiket logları, etiketin loglama konfigürasyonuna bağlı olarak kaydedilmiş olan verilerdir. Be veriyi lokasyona, zamana ve diğer parametrelere göre filtreleyerek değişik formatlarda çıktılar oluşturulabilir.