Translations:ViewPLUS Reporting/29/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Seçilmiş olan parametrelere göre oluşan veri çeşitli formatlarda dışa aktarılabilir. Bunun için öncelikle tablo görünümü butonuna basılarak veri tablo haline getirilir. Tablo görünümü ekranının üst kısmında yer alan “html, xml, xslx, csv” butonları kullanılarak tablodaki veri bu formatlardan birine çevrilerek saklanır.