Translations:ViewPLUS Reporting/27/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Seçilmiş olan parametrelere göre oluşan grafik “png” formatında bir resim dosyasına kaydedilebilir. Bunun için sol panelde bulunan “Grafiği Kaydet“ butonunu kullanılır