Translations:ViewPLUS Reporting/24/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Grafik üzerinde belirlenen aralıkta seçili etikete ait veri mevcutsa bu veri bir nokra ile gösterilir. Gösterilen noktalar farklı şekillerde birbirine bağlanabilir. Grafiğin altında her bir etikete ait grafik çizdirme özellikleri menüsü bulunur. Bu menü üzerinden şu işlemler yapılabilir

A)Grafiği göster/gizle: Etikete ait çizginin bu buton ile gösterilip gizlenebilir
B)Doldu/boşalt: Etikete ait çizginin altı integral olarak doldurulur. Bu sayede diğer etiketlerle kıyaslama daha kolay olabilir.
C)Noktaları Birleştir: Etikete verilerinin gösterildiği noktalar farklı şekillerde birleştirilebilir.