Translations:ViewPLUS Reporting/19/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Gösterilecek olan verinin tipi, verinin kendi değeri olabileceği gibi, istatistiksel değeri de olabilir.

A)Tüm Veri: Veri tabanına loglandığı şekliyle gösterilir, loglanmış olan gerçek değerdir
B)İstatistikler: Verinin seçilen zamanlar için hesaplanan ortalama, toplam, maksimum, minimum, değişim ve medyan değerlerini gösterir. Örnek olarak, bir günlük zaman aralığı içindeki saatlik maksimumlar seçilmiş ise; zaman aralığı saatlik dilimlere bölünerek 24 adet noktadan oluşan bir çıktı oluşturulur.