Translations:ViewPLUS Reporting/17/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Gösterilecek olan verinin zaman aralığı 3 farklı şekilde seçilebilir.

A)2 tarih arasında: 2 tarih arasındaki zaman aralığı seçilir
B)En son … içinde: Burada saat, gün hafta gibi seçimler yapılarak, içinde bulunulan andan geriye doğru zaman hesaplanır.
C)Zaman/Tarih de: Tam olarak bir tarih seçilebileceği gibi,  içinde bulunulan andan ileri veya geriye doğru da bir zaman aralığı seçilebilir. Mesela “Bu Gün – 5”, “5 gün önce”ki verinin seçimi manasına gelecektir. Tarih seçimi yapılır ve zaman birim olarak “Ay” seçilirse, o tarihin içinde olduğu ay, zaman aralığı olarak seçilir.