Translations:ViewPLUS Reporting/13/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Raporlama sayfası ilk açıldığında, seçilmiş olan etiketlerin belirli bir zaman aralığı için değerleri grafiksel olarak gösterilir. “Tablo Görünümü” seçilere verinin tablo üzerinde gösterimi ve dışa aktarılması mümkündür. Gösterilen verinin zaman aralığı ve türü ile ilgili farklı seçimler yapılabilir