Translations:ViewPLUS Reporting/1/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Raporlama aracı veri tabanına kaydedilmiş olan trend verisinin, alarmların ve olayların gösterim ve analizini sağlar.