Translations:ViewPLUS Editor/96/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Nesne Özellikleri Paneli

 • Nesne Adı : Nesnenin ayırtedilmesini kolaylaştırak bir isimdir.
 • ObjeTipi : Nesnenin bileşen tipini ifade eder.
 • Geometri : Nesnenin ekran üzerindeki konumu, buyutu ve rotayonu ile ilgili parametrelerdir.Sayfanın en sol üst noktası (0,0) noktası kabul edilerek konumlandırılır. Aşağı ve sağa doğru konum değeri artar.
 • Sabitler : Nesnenin görünümü ile ilgili bazı ayarları bulundurur.
Yazı X Ofseti : Nesne üzerine yazdırılacak yazının konumuna, nesnenin sol üst köşesine göre bir yatay ofset eklemek için kullanılır.
Yazı Y Ofseti : Nesne üzerine yazdırılacak yazının konumuna, nesnenin sol üst köşesine göre bir dikey ofset eklemek için kullanılır.
Yazı İçeriği : "Özellik Etiketleri" nde tanımlanmış olan "Yazı Etiketi" nin değerinin gösterilme şeklinin ayarlandığı alandır. Buraya girilmiş olan "formatlanmış" metin, bileşen üzerine yazdırılır. Girilecek metin "printf metin formatı"nda olmalıdır. Formatlama için aşağıdaki örnekler kullanılabilir:

Tamsayılar    : %d    =>"1977"
Öne boşluk ekleme: %10d   =>"    1977"
Öne sıfır ekleme : %010d  =>"0000001977"
Float sayılar  : %4.2f  =>"3.14"

Yazı Stil Sayfası : Gösterilecek olan "Yazı İçeriği" için stilsayfası tanımlayarak, yazı fontu, boyutu ve rengi gibi görünüm ayarlarıyapılabilir Burada bazı örnekler bulunabilir. Metin Genişliği :Bileşen üzerinde gösterilecek olan metnin maksimum genişlik değeridir.

* Olaylar: Kullanıcı etkileşimi ile ilgili ayarları bulundurur.

Olay Tipi : Olayın hangi durumda tetikleneceğini belirleyen parametredir.

FareTuşunaBasıldı: Sol fare tuşuna basılma olayı
FareTuşuBırakıldı: Sol fare tuşu bırakılma olayı
TuşBasıldı: Klavye tuşu basma olayı
    
Olay Aksiyonu : "Olay Tipi" tetiklendiğinde çalıştırılacak olan fonksiyon seçilir.

ATA     : "Hedef Olay Etiketi" nin değerini "1" yapar.
TEMİZLE   : "Hedef Olay Etiketi" nin değerini "0" yapar.
DEĞİŞTİR  : "Hedef Olay Etiketi" nin değerini "1" ise "0", "0" ise "1" yapar.
DEĞERİYÜKLE : Bu fonksiyon seçilirse, kullanıcılar istemci yazılımda bu bileşene fare ile sağ tıklayarak “Hedef OlayEtiketi” nin değerini değiştirebilecekleri bir diyalog sayfası çıkar.
SONRAKİSAYFA
ÖNCEKİSAYFA
SAYFAYAGİT : "Sayfaya Git" de seçilmiş olan sayfa ekranda açılır.
BAĞLANTIYAGİT : "webbağlantısı" da tanımlı bağlantı çalıştırılr
    
Hedef Olay Etiketi : "Olay Aksiyonu" nun hedefi olan etiketi tanımlar

Sayfaya Git : "Sayfaya Git" aksiyonu için sayfa seçimi