Translations:ViewPLUS Editor/95/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sayfaya eklenen SCADA nesnelerini ayarlamanızı sağlayan bir paneldir

objectProperties.png