Translations:ViewPLUS Editor/76/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sayfaya ait temel ayarlar bu panel üzerinden ayarlanır

 • Sayfa Adı: Sekme olarak ayarlanan sayfalar için istemci ekranında sol panelde sayfa için görünmesini istediğiniz adı ifade eder.
 • SayfaID  : Her sayfa için sistem tarafından atanmış tekil ID dir.
 • SayfaSırası  : Sekme olarak ayarlanan sayfalar için istemci ekranında sol panelde sayfanın görüneceği sırayı belirler..
 • SayfaTipi  : Üç farklı sayfa tipi mevcuttur. "Sekme" tipi sayfalar istemcide tam ekran olarak görünür. Aynı zamanda soldak navigasyon panelinde bu sayfaya erişim sağlayan bir buton oluşturulur. "Bağlı Sayfa" tipi için "Sekme" den farklı olarak navigasyon panelinde bir buton yoktur. "Dialog" tipi sayfalar bir aksiyon sanucu açılacak popuplar olarak konfigüre edilen sayfalardır.
 • Başlangıçta Ölçekle : İstemci ekranında sayfa ilk açıldığında ölçeklemenin nasıl yapılacağını ayarlar.
 • ÖzelSayfaBoyutu  : Proje ayarlarında varsayılan olarak ayarlanmış olan sayfa boyutu yerine farklı bir boyut kullanılacaksa bu seçenek işaretlenir.
 • SayfaGenişliği  : Özel sayfa boyutu için genişlik
 • SayfaYüksekliği  : Özel sayfa boyutu için yükseklik
 • ArkaplanResmi : Tüm nesnelerin arkasında olacak şekilde ayarlanacak ve sayfayı kaplayacak bir resim seçilebilir
 • KayarYazıEkle  : Sayfanın en altında bilgilendirme aaçlı mesajlar göstermeyi sağlayan bir kayar yazı ekler.
 • ErişimHakları  : Sayfaya erişimi kısıtlamak için, farklı erişim hakları tanımlanabilir. Bu haklara sahip olmayan kullanıcılar için sayfa gösterilmez.se rights, the page is not displayed.