Translations:ViewPLUS Editor/71/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Veri loglama filtresini kullanarak sahadan toplanan ölçüm değerlerini seçtiğiniz filtreye göre loglanmasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede sahadan gelmesi muhtemel hatalı verileri elemiş olursunuz

  • Sadece maksimum değerde azalırken logla

Bu filtre sadece girilen maksimum değerin altındaki azalan verilerin loglanmasını sağlar. Örnek olarak; eğer maksimum değer 1000 olarak girilmişse:

188,
225 ,(loglanır)
1500,(loglanmaz)
350 ,(loglanır)
400  (loglanır)

Bu örnekte '1500' değeri önceki değerden 1275 daha fazla olduğu için maksimum değer olan 1000 i geçmiştir. Dolaysıyla loglanmasına izin verilme

  • Sadece maksimum değerde artarken logla

Bu filtre sadece girilen maksimum değerin altındaki artan verilerin loglanmasını sağlar.

  • Sadece değer aralıkta ise logla

Bu filtre sadece sahadan okunan değer, girilen aralıkta ise loglanmasını sağlar.

  • Sadece değer aralık dışında ise logla

Bu filtre sadece sahadan okunan değer, girilen aralık dışında ise loglanmasını sağlar.