Translations:ViewPLUS Editor/69/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Veritabanına Logla: Bu seçenek aktif edilmezse etiket değeri sistemde loglanmaz ve geçmişe yönelik değerleri görülemez. Ayrıca grafik üzerinde geçmiş değerler de izlenemez.