Translations:ViewPLUS Editor/56/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Geliştirmiş olduğunuz proje büyüdükçe SCADA' da tanımlamış olduğunuz kanalların ait olduğu PLC projeleri ile ilişkilendirilmesi hataları önleme adına önem kazanmaktadır. Bunu sağlamak için kanal menüsünün sağ üst köşesinde bulunan PLC proje yolunu belirleyebilirsiniz.