Translations:ViewPLUS Editor/54/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
 • Sorgu  : Veritabanında çalıştırılacak olan sorgu ifadesidir. Bu etiket sorgudan dönen ilk satırın alınmasını sağlar. Bu ilk satır için dönen değerler sırasıyla :{${32}, ${33} , ${34}, ${35},....}: formatı içinde tanımlanan etiketlere yazılır.

Örnek bir "Sorgu" ifadesi:

WITH
t1 AS (
 SELECT data_value from logs.tag_log l where tag_id=19 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC limit 1 ),
t2 AS (
 SELECT data_value from logs.tag_log l where tag_id=20 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC limit 1),
t3 AS (
 SELECT data_value from logs.tag_log l where tag_id=29 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC limit 1),
t4 AS (
 SELECT data_value from logs.tag_log l where tag_id=26 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC limit 1)
 
SELECT t1.data_value data1, t2.data_value data2, t3.data_value data3, t4.data_value data4
 FROM t1, t2 ,t3,t4;
:{${32}, ${33} , ${34}, ${35}}:

Yukarıdaki postgresql veritabanı sorgusunda 19, 20, 29 ve 26 idsine sahip etiketlerin veritabanına kaydedilmiş en son değerleri alınarak, sırasıyla 32, 33, 34, 35 idlerine sahip etiketlere yazılmıştır.