Translations:ViewPLUS Editor/50/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Farklı veritabanlarına bağlanarak özel sorgular oluşturmak ve bu sorgu sonuçlarını proje etiketlerine aktarmak için kullanılan kanal tipidir.