Translations:ViewPLUS Editor/48/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Yanıt Zaman Aşımı: Veritabanı sorgusunun çalıştırılma sıklığını ifade eden milisaniye cinsinden süredir.