Translations:ViewPLUS Editor/47/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

SCADA nın kendi veritabanından özel sorgular yapmak için kullanılan kanal tipidir Parametreler