Translations:ViewPLUS Editor/30/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sahadaki cihazlarla TCP üzerinden IEC 104 protokolü kullanarak haberleşmek için yeni bir IEC 104 Kanalı oluşturmalısınız.