Translations:ViewPLUS Editor/26/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Çerçeve Zaman Aşımı  : Modbus sorgusuna yanıt geldikten sonra bir sonraki sorgunun yapılması için beklenecek milisaniye cinsinden süredir.

Modbus konfigürasyonu ile ilgili detaylı bilgi için şuraya bakınız.