Translations:ViewPLUS Editor/197/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Her etiket için öntanımlı "i, o, s, w" değerleri vardır.

i (in) : Etiketin sahadan okunan ham değeri

o (out):Etiketin makro işlemlerinden geçirildikten sonra ekranda gösterilmek istenen değer

s (set):Etiket için kullanıcı tarafından set edilmek istenen değer

w(write): Kullanıcının set etmek istediği değerin makro işlemlerinden geçirildikten sonra sahadaki cihaza yazılmak istenen değer