Translations:ViewPLUS Editor/184/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Periyodik Olarak Logla : Bu seçenek aktif edilmişse belirtilen zaman petiotlarında etiket sürekli olarak loglanır.