Translations:ViewPLUS Editor/183/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Seviye Değişimi : Değişim türü olarak "Seviye Değişimi" seçilmişse; etiket değeri belirtilen değer kadar değişmişse loglama yapılır. Değer "0" seçilirse her türlü değişim loglanır..