Translations:ViewPLUS Editor/182/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Yüzde Değişim: Değişim türü olarak "Yüzde Değişim" seçilmişse; etiket mevcut değerinin belirtilen yüzde değeri kadar değişirse loglama yapılır. Değer "0" seçilirse her türlü değişim loglanır.