Translations:ViewPLUS Editor/181/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Değişimde Logla: Loglama etiket değeri değiştiği durumda yapılır. Değişimin türü "Yüzde" ya da "Seviye" değişimi türünden olabilir.