Translations:ViewPLUS Editor/176/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

İstemci Makrosu:Bu makro “sunucu makro” ları ile aynı formatta yazılır. Ancak bu makrolar içinde sadece o nesnede tanımlı etiketler kullanılabilir. Nesnelerin etiket sekmesinde tanımlanan etiketler şu şekilde kullanılır: