Translations:ViewPLUS Editor/165/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Aşağıdaki örnekte “v0” değişkeninin 1’e eşit olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer “v0” 1’ e eşitse makro bir alt satırdaki komutu işler.(v1 değerini 555 yapar) Eğer 1’e eşit değilse “IF” satırının ikinci parametresi( “2” ) kadar satır aşağı inilir. Bu örnekte “v0” 1’e eşit değilse makro 2 satır aşağı inecek , yani dönüş değeri ([E] ) satırına gidecek ve bitirilecektir.