Translations:ViewPLUS Editor/162/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

1234 nolu etiketin içerisinde geçerli bir değer olup olmadığını kontrol eder.(Genelde SCADA sunucu ilk başladığında etiket içerisine geçerli bir değer yazılması gecikebilir ya da cihazla bağlantı kurulamazsa etikete geçerli bir değer hiçbir zaman yazılmayabilir)