Translations:ViewPLUS Editor/155/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

n: eşit değil kontrolü. Operandlar birbirine eşit değilse sonuç “1” döner, değilse “0” döner.