Translations:ViewPLUS Editor/144/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Makrolar bir seferde iki işlem elemanı alabilir ve satır satır yazılırlar.