Translations:ViewPLUS Editor/141/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Etiket/Kanal Editöründe tanımladığımız “makro etiketleri” sunucu tarafında çalışır. Ve sanal bir etiket işlevini görürür. Bu makrolar belirlenen periodlarla sunucuda sürekli olarak çalışırlar.