Translations:ViewPLUS Editor/140/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Makro Kılavuzu[edit source]

Mikrosacada farklı tiplerde makrolar desteklemektedir. Bu makroların bir kısmı sunucu tarafında çalışırken, bir kısmı ise istemci tarafında çalışabilmektedir.