Translations:ViewPLUS Editor/133/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Tablo içerisine dinamik içerik eklemek için '$' operatörü ve 'süslü parantez' kullanmalısınız( ${....} ):

 ${Tag_ID}

Örnek olarak sisteminizde bulunan '1234' etiket ID sine sahip bir etiketin değerini tablo üzerinde göstermek için '${1234}' şeklinde tabloya yazmalısınız.