Translations:ViewPLUS Editor/121/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Çubuk grafikte eklenen etiketlerin yalnızca son değerleri gösterilirken, çizgi gragfikte geçmiş loglar grafik üzerinde gösterilebilir.