Translations:ViewPLUS Editor/1/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

SCADA projeleri ViewPLUS Editör programı ile oluşturulur. “Bileşen Yöneticisi” kullanılarak yeni görsel bileşenler oluşturulabilir. Kullanıcı ve grup erişim hakları da “Kullanıcı Yöneticisi” aracılığıyla değiştirilir.